Your browser does not support JavaScript!

Terma & Syarat


Pengenalan

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan undang-undang bagi penggunaan Laman Web Tronserve (M) SDN BHD.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya.

Jangan terus menggunakan laman web Tronserve (M) SDN BHD jika anda tidak menerima semua terma dan syarat yang terkandung di halaman ini.

Istilah berikut terpakai kepada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan mana-mana atau semua Perjanjian: 'Pelanggan', 'Anda' dan 'Anda' merujuk kepada anda, orang yang mengakses laman web ini dan menerima terma dan syarat Syarikat. 'Syarikat', 'Diri Kita sendiri', 'Kami', 'Kami' dan 'Kami', merujuk kepada Syarikat kami. 'Parti', 'Pihak', atau 'Kami', merujuk kepada pelanggan dan diri kita sendiri, atau sama ada Pelanggan atau diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melaksanakan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai, sama ada melalui mesyuarat rasmi tempoh tetap, atau apa-apa cara lain, untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berhubung dengan penyediaan perkhidmatan/jawatan syarikat yang dinyatakan, selaras dengan dan tertakluk kepada, undang-undang semasa. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam tunggal, jamak, permodalan dan/atau dia, diambil sebagai boleh pertukaran dan oleh itu sebagai merujuk kepada perkara yang sama.

COOKIES

Kami menggunakan penggunaan cookies. Dengan menggunakan laman web Tronserve (M) SDN BHD, anda bersetuju dengan penggunaan cookies mengikut dasar privasi Tronserve (M) SDN BHD.

Kebanyakan laman web interaktif hari moden menggunakan cookies untuk membolehkan kami mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Cookies digunakan di beberapa kawasan di laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan ini dan kemudahan penggunaan bagi orang-orang yang melawat. Sesetengah rakan kongsi affiliate / pengiklanan kami juga boleh menggunakan cookies.

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Tronserve (M) SDN BHD dan/atau pelesenan memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Tronserve (M) SDN BHD. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh melihat dan/atau mencetak halaman daripada http://www.tronserve.com untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 1. Menerbitkan semula bahan dari http://www.tronserve.com
 2. Menjual, menyewa atau bahan sub-lesen daripada http://www.tronserve.com
 3. Menghasilkan semula, membuat pendua atau menyalin bahan dari http://www.tronserve.com

Mengagihkan semula kandungan daripada Tronserve (M) SDN BHD (melainkan kandungan dibuat khusus untuk pengagihan semula).

Komen Pengguna

Perjanjian ini akan bermula pada Tarikh

Bahagian tertentu laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat, maklumat, bahan dan data ('Komen') dalam bidang laman web. Tronserve (M) SDN BHD tidak menyaring, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum penampilan mereka di laman web dan Komen tidak mencerminkan pandangan atau pendapat Tronserve (M) SDN BHD, ejen atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan atau pendapat tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai Tronserve (M) SDN BHD tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap Komen atau untuk apa-apa kos kerugian, liabiliti, ganti rugi atau perbelanjaan yang disebabkan dan atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengecasan dan/atau penampilan Komen di laman web ini

Tronserve (M) SDN BHD berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang dianggap mengikut budi bicara mutlaknya yang tidak sesuai, menyinggung atau melanggar Terma dan Syarat ini

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 1. Anda berhak untuk menghantar Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian
 2. Komen tidak melanggar mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa batasan hak cipta, paten atau tanda dagangan, atau hak proprietari lain mana-mana pihak ketiga

Komen tidak mengandungi apa-apa bahan atau bahan yang memfitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi

Komen tidak akan digunakan untuk mendapatkan atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan kepada Tronserve (M) SDN BHD lesen tanpa royalti yang tidak eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam apa jua bentuk, format atau media.

Hiper-link ke kandungan kami

Organisasi berikut boleh link ke laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

 1. Agensi Kerajaan
 2. Enjin carian
 3. Organisasi berita
 4. Pengedar direktori dalam talian apabila mereka menyenaraikan kami dalam direktori boleh link ke laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka hiper-link ke laman web perniagaan lain yang disenaraikan; dan
 5. Perniagaan Bertauliah Sistemwide kecuali mendapatkan organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak hiper-link

Organisasi ini boleh link ke laman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat laman Web lain selagi link:

 1. tidak dalam apa-apa cara yang mengelirukan
 2. tidak membayangkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan jawatan atau perkhidmatannya
 3. sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan mengikut budi bicara tunggal kami permintaan link lain daripada jenis organisasi berikut:

 1. Sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa diketahui seperti Dewan Perniagaan dan Kesatuan Pengguna
 2. Dot.com komuniti
 3. Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal, termasuk tapak pemberian amal
 4. Pengedar direktori dalam talian
 5. Portal Internet
 6. Firma perakaunan, undang-undang dan perundingan yang pelanggan utamanya adalah perniagaan
 7. Institusi pendidikan dan persatuan perdagangan

Kami akan meluluskan permintaan link daripada organisasi ini jika kami menentukan bahawa:

 1. Link ini tidak akan mencerminkan tidak menguntungkan kami atau perniagaan bertauliahkan kami (Contohnya, persatuan perdagangan atau organisasi lain yang mewakili jenis perniagaan yang disyaki, seperti peluang kerja di rumah, tidak dibenarkan untuk link)
 2. Organisasi tidak mempunyai rekod yang tidak memuaskan dengan kami
 3. Manfaat kepada kita dari keterlihatan yang berkaitan dengan hiper-link melebihi ketiadaan
 4. Di mana link berada dalam konteks maklumat sumber umum atau sebaliknya konsisten dengan kandungan editorial dalam surat berita atau produk yang serupa yang melanjutkan misi organisasi

Organisasi ini boleh link ke laman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat laman Web lain selagi link:

 1. tidak dalam apa-apa cara yang mengelirukan
 2. tidak membayangkan penajaan, sokongan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan ia jawatan atau perkhidmatan
 3. sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan

Jika anda adalah antara organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel kepada [email protected] Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan (seperti nombor telefon dan/atau alamat e-mel) serta URL laman web anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautkan. Benarkan 2-3 minggu untuk respons

Organisasi yang diluluskan boleh hiper-link ke laman Web kami seperti berikut:

 1. Dengan menggunakan nama korporat kami; Atau
 2. Dengan menggunakan pengesan sumber seragam (Alamat Web) yang dikaitkan dengan; Atau
 3. Dengan menggunakan mana-mana penerangan lain laman web atau bahan kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan.

Tiada penggunaan logo Tronserve (M) SDN BHD atau karya seni lain akan dibenarkan kerana mengaitkan perjanjian lesen cap dagangan yang tidak hadir.

IFRAMES

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis yang jelas, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar laman Web kami atau menggunakan teknik lain yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan laman Web kami.

Tempahan Hak

Kami berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicaranya untuk meminta anda mengalih keluar semua link atau sebarang link tertentu ke laman Web kami. Anda bersetuju untuk mengalih keluar semua link ke laman Web kami dengan serta-merta atas permintaan tersebut. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini dan dasar yang menghubungkannya pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Penyingkiran link dari laman web kami

Jika anda mendapati sebarang link di laman Web kami atau mana-mana laman web yang berkait dengan link dan tidak pasti untuk apa-apa sebab, anda boleh menghubungi kami mengenai perkara ini. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar link tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian atau bertindak balas secara langsung kepada anda.

Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak komited untuk memastikan bahawa laman web ini kekal tersedia atau bahan di laman web sentiasa ditampal sehingga kini.

Penyingkiran link dari laman web kami

Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang terdapat di laman Web anda. Anda bersetuju untuk mengindemnasi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang timbul daripada atau berdasarkan Laman Web anda. Tiada link boleh muncul di mana-mana halaman di laman Web anda atau dalam mana-mana konteks yang mengandungi kandungan atau bahan yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua perwakilan, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini (termasuk, tanpa batasan, sebarang waranti yang tersirat oleh undang-undang berkenaan dengan kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan dan/atau penggunaan penjagaan dan kemahiran yang munasabah). Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 1. Mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau liabiliti anda untuk kematian atau kecederaan diri akibat kecuaian
 2. Mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah urus penipuan
 3. Hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan
 4. Tidak termasuk mana-mana kami atau liabiliti anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan

Batasan dan pengecualian liabiliti yang dinyatakan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini:

 1. Tertakluk kepada perenggan sebelumnya
 2. Mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian atau berhubung dengan perkara penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort (termasuk kecuaian) dan untuk pelanggaran tugas berkanun

Setakat mana laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Maklumat Informasi & Kredit

Anda boleh menghubungi kami di perkara berikut jika terma dan syarat di atas tidak jelas.

Tronserve (M) SDN BHD

[email protected]